Pravilnik privatnosti

MOTO FUTURA D.O.O.

OIB: 37614377841, Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:02699010, Sjedište: Zagrebačka avenija 106, Zagreb

Direktor: Petar Badovinac

napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25.svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opći podaci:
Za obradu podataka odgovoran je  MOTO FUTURA D.O.O.
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 1. putem e-maila na: prodaja@move-moto.hr
 2. ili ako nas želite kontaktirati poštom možete to učiniti na adresu:
  MOTO FUTURA D.O.O.
  Zagrebačka avenija 106, 10000 Zagreb

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:
MOTO FUTURA D.O.O. (dalje u tekstu: MOTO FUTURA) razumije da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca.
MOTO FUTURA obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili prilikom registracije u web shopu, putem prijave na newsletter na našoj internetskoj stranici https://www.move-store.hr/ ili postavljanjem upita na neki od gore predviđenih kontakt kanala. Podatke prikupljamo u svrhu dostave robe, radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama te radi odgovaranja na Vaše upite.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije na web shopu su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • Telefon
 • E-mail
 • OIB

Osobni podaci prikupljeni radi dostave proizvoda odnose se samo na nužne podatke koji su nam potrebni za izvršenje dostave naručenog proizvoda i koriste se samo u tu svrhu.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:

 • E-mail adresa

Prijava na listu za dostavu newslettera je dobrovoljna, nije obvezna, za prijavu morate označiti polje za dostavu newslettera koji će biti upućen na mail adresu koju koristite u trenutku registracije. Prijava za dostavu newslettera nije uvjet za korištenje web shopa. Osobni podaci prikupljeni putem prijave za newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika, ne koriste se za druge svrhe niti se dostavljaju trećim osobama.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama ili rješavanja reklamacija prilikom pružanja odgovora na Vaše upite na prodaja@move-moto.hr su:

 • Ime i prezime
 • Godina rođenja
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • E-mail
 • Broj telefona
 • Broj mobitela
 • Broj računa
 • Datum računa
 • Fotografija računa

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka:
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost ili privola.
Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.
Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom uz uvjet da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.
Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, radi važnih obavijesti veznih za Vašu kupnju, u svrhu rješavanja reklamacija ili odgovaranja na Vaše upite sa Vama stupamo u kontakt preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako je navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita. Kanali komunikacije mogu biti:

 • E-mailom
 • Poštom
 • Telefonski
 • SMS-om

Postavljanjem upita prema MOTO FUTURA-u dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da Vaše osobne podatke koje ste nam dali pohranimo trajno ako je riječ o reklamaciji, odnosno, ako je riječ o nekom drugom upitu na najduže 5 godine od zadnjeg kontakta.

Prava korisnika:
Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

 • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka;
 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka. Povlačenjem privole prestaje obrada osobnih podataka.
 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno, u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada bila protupravna ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
 • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
 • pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade osobnih podataka MOTO FUTURA-u ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se MOTO FUTURA prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt.
U slučaju da se nekim od navedenih prava koristite nesrazmjerno često i s očitom namjerom zlouporabe MOTO FUTURA pridržava pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbiti Vaš zahtjev.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka:
Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
HR – 10000 ZAGREB

Savjetujemo vam da redovito posjećujete ovu Izjavu kako bi ste mogli dobiti aktualne informacije o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Datum posljednjeg ažuriranja ove Izjave: 21.12.2023.